Usluge

Prevodilačka Agencija Todorović pruža usluge prevođenja dokumenata i tekstova iz svih oblasti.

Okupljamo tim iskusnih sudskih prevodilaca koji imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju.

Prevodimo skoro sve svetske jezike, sa ili bez overe.

 

Dogovoreni rok, kvalitet i poverljivost su zagarantovani.

Kompletan cenovnik je dostupan na zahtev.

- Pismeno prevođenje lične/pravne dokumentacije, standardne/uskostručne terminologije za fizička/pravna lica sa ili bez overe sudskog tumača.

- Prevod teksta sa srpskog jezika na strani jezik

- Prevod teksta sa stranog jezika na srpski jezik

- Prevod teksta sa stranog jezika na drugi strani jezik

- Prevod web stranica

- Usmeno prevođenje simultano

- Usmeno tumačenje konsekutivno

- Lektura (postupak čitanja i ispravljanja gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka u tekstu) i korektura (ispravljanje štamparskih grešaka.)