Jezici

Pružamo usluge prevoda na sve evropske jezike, kao i na mnoge druge svetske jezike, u kombinaciji sa srpskim, ili kao prevod sa stranog na strani jezik.

Na raspolaganju smo za sve vaše prevodilačke zahteve u različitim jezičkim kombinacijama.

Napišite zahtev kako bi Vam poslali ponudu.

U nastavku su jezici koje najčešće prevodimo.

Engleski

Nemački

Francuski

Italijanski

Grčki

Mađarski

Slovenački

Hrvatski

Slovački

Makedonski

Španski

Bugarski

Češki

Poljski

Rumunski

Ruski

Ukrajinski

Turski

Holandski

Portugalski

Albanski

Japanski

Danski

Norveški

Arapski

Kineski