Cene

Za procenu količine stranica, roka izrade i cene usluge molimo Vas da nam se obratite putem e-maila ili telefona.

Kompletan cenovnik je svakako dostupan na Vaš zahtev.

Cena prevoda sa overom

Overeni prevodi pojedinačnih dokumenata kao što su diplome, potvrde, uverenja i slično, generalno se obračunavaju i naplaćuje po strani overenog prevoda.

Ostala tekstualna dokumenta računaju se po broju karaktera (1800 karaktera sa razmacima prema word brojaču).

Cena usmenog prevođenja

Cena usmenog prevođenja zavisi od jezičke kombinacije, ali i od uslova u kojima se obavlja prevod. Prevodilački sat košta od 50 do 200 evra, u zavisnosti od jezika.
Obračun se može raditi po prevodilačkom danu ili po prevodilačkom satu.
Za simultano prevođenje duže od dva sata vremena ili konsekutivno prevođenje duže od tri sata, prevodioci rade u parovima.

Popust

Odobravamo popust na količinu, molimo Vas da nam pošaljete upit.